CHRÁM SV. PETRA V TATRÁCH?

Naše trenčianske sestry Goretti a Anežka v mesiaci január 2019 zorganizovali pre miništrantov výlet do Tatier, aby zažili Chrám sv. Petra postavený z tatranského ľadu. Miništranti, p. kaplán a sestry na cestu využili pozemnú lanovku, ale na Hrebienok, kde ľadový chrám stojí, vyšľapali v hustom snehu peši.

Po obhliadke chrámu sv. Petra na Hrebienku si zaslúžili cestu pozemnou lanovkou. Tí, ktorí boli v lepšej kondícii zvládli aj cestu na Štrbské Pleso. Niektorých odradila pravá tatranská zima. Ale o zážitky boli obohatení všetci.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top