DENNÝ TÁBOR CESTA

Každá cesta  niekam  vedie, má svoj cieľ, má svoje križovatky, zákruty, nebezpečenstvá, prekážky… Vranovské deti pod vedením sestier a animátorov sa v rámci denného tábora s názvom CESTA každý deň učili kráčať po správnych cestách a k dobrému Cieľu. Na ich putovaní egyptskou krajinou, nehostinnou púšťou i prechodom cez Červené more ich sprevádzal biblický Mojžiš. Počas tohto tábora sa  deti povzbudili k dobrému, zažili veľa radostnej zábavy, no zároveň sa učili o Ježišovi, ktorý povedal: „Ja som cesta, pravda a život!“ (Jn 14, 6 ). Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top