DENNÝ TÁBOR LOĎKA

Počas dvoch turnusov novomestských táborov (od 13. – 17. júla a od 20. – 24. júla) na palubu loďky nastúpili pasažieri a odštartovali „plavby“ s názvom Loďka. Deti boli rozdelené do 4 vekovo zmiešaných skupín. Pod vedením svojich animátorov cez príbehy, hry, súťaže a tvorivé aktivity sa dozvedeli viaceré zaujímavosti. Všetky príbehy boli spojené s loďami a moreplavcami.  V táboroch Loďka deti spolu so svojimi animátormi spoznali päť príbehov, ktoré sa odohrali na Genezaretskom mori. Učili sa odvahe, dôvere a prijať svoje poslanie ísť do sveta a šíriť dobrú zvesť. Spoznali krásy jaskyne Driny, Katarínky a Trnavy. Každodenné stretnutia v prístave im pripomínali, že na plavbe nie sú sami. Informácie o uskutočnení táborov zachytila TV Pohoda a Tk kbs. Foto… 

 

Denný tábro Loďka zdokumentovala novomestská občianskaTV Pohoda.
Tk kbs o táboroch: NODAM je celoslovenské združenie detí a mládeže, ktoré spolupracuje so školskými sestrami de Notre Dame. Cieľom združenia je organizácia mimoškolských aktivít, počas celého roka. Vyvrcholením celoročnej práce sú denné alebo pobytové tábory. TV LUX navštívila prímestský tábor v Novom Meste nad Váhom.
KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top