DETI A BICYKEL

Deti a bicykel patria tak akosi k sebe. Beckovskí animátori túto okolnosť využili a spolu s vedúcou strediska sr. Fraustínou pripravili deťom zaujímavé a hodnotné popoludnie. V sobotu 10.10.2020 sa stretkáči stretli na obecnom ihrisku a vydali sa na cyklotrasu, ktorá bola spestrená prekážkami, rôznymi úlohami, ale aj odmenami. Na pripravených stanovištiach si Nodamáci vyskúšali detskú tvorivosť, kreativitu a logické myslenie. Deti aj na bicykloch predviedli svoju húževnatosť a odvahu, pretože trasa viedla aj cez kamene, kaluže, či šliapanie do kopca. A keďže mesiac október je zasvätený Panne Márii, deti ju modlitbou pozvali, aby ich na tejto ceste sprevádzala a ochraňovala. Prežili tak spoločne naozaj pekné popoludnie a sú za ne vďační. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top