DUCHOVNÁ SPOMIENKA NA P. BOHUSLAVA ŠPRLÁKA

Pozývame Vás na duchovnú spomienku na pátra Bohuslava ŠPRLÁKA O.Praem. pri príležitosti 1. výročia smrti, pri ktorej bude zároveň požehnaný jeho pomník na cintoríne v Beckove. Spomienka na pátra sa uskutoční 9. septembra 2021 vo Františkánskom kostole v Beckove. Program spomienky je uvedený na plagáte nižšie.


KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top