SPOMIENKA NA AKCIU „R“

28.8.2021 by sme si chceli pripomenúť 70. výročie snahy komunistického režimu o likvidáci rehoľného života na Slovensku, keďže minulý rok sa táto pripomienka musela zrušiť kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii. Likvidácia ženských kláštorov sa uskutočnila sústreďovaním rehoľných sestier do centier a to po viacerých  etapách. V prvých dvoch vlnách bolo do sústreďovacích centier prevezených asi 4 000 sestier. V ďalšej etape bolo 2 000 sestier „prevedených“ do priemyslu. Začiatkom roka 1951 bolo naplánované zníženie počtu nemocníc a ústavov, v ktorých ešte v roku 1950 pracovalo takmer 10 000 rehoľníc. Administratívne sa sťažovalo prijímanie nových členiek rehoľných rádov, v lete roku 1952 boli internované predstavené ženských reholí. Akcia mala byť dokončená zrušením rádov a kongregácií, ale akcia bola odvolaná a režim pristúpil na postupné vytlačenie rehoľníc zo spoločnosti. Výsledkom akcie bolo zrušenie všetkých ženských kláštorov. Do roku 1960 ostali len rehoľné sestry, ktoré pracovali ako ošetrovateľky v nemocniciach, pretože za ne nemal režim žiadnu náhradu. Režim tak zlikvidoval asi 140 kláštorov.

V Beckove 28.8.2021 sa pri príležitosti 70. výročia  uskutoční SPOMIENKA NA AKCIU „R“, cieľom ktorej je pripomenúť si udalosti z roku 1950 a povzbudiť sa vernosťou sestier.

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top