DUCHOVNÉ CVIČENIA SESTIER V BECKOVE

Od 5.3 -11.3.2023 sa v Beckove pod vedením otca opáta Michala Pojezdného OPraem konali duchovné cvičenia. Zúčastnilo sa ich 12 sestier a novicka Františka. Ústrednou témou bola milosť sviatosti krstu v živote kresťana a zasvätenej osoby. Sestry exercitantky mali možnosť obohatiť svoj pohľad na sviatosť krstu ako na nezaslúžený dar nebeského Otca pre duchovný život človeka a jeho večnú spásu. Podľa priania sestier im bola udelená aj sviatosť pomazania chorých. Na konci ďakovali Bohu za požehnaný čas a otcovi opátovi Michalovi za jeho obohacujúce a povzbudivé slová.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top