JEDNOTA V ROZMANITOSTI

Sestry zo všetkých komunít slovenskej provincie sa v dňoch 31.3. až 2.4.2023 stretli v Novom Meste nad Váhom, kde prežívali formačné dni provincie. Hlavnou náplňou formačných dní bol seminár s názvom Ako budovať spoločenstvo – jednota v rozmanitosti, ktorý viedli p. Daniela Daubnerová a sr. Lívia Marková CJ. Sestry sa zjednocovali v rôznorodých

aktivitách a dynamikách, aby porozumeli ako napredovať v sebarozvoji a rozvoji komunít, ako odhaliť drámu reaktivity a premeniť ju na proaktivitu. Cieľom seminára bolo aj osvojiť si kompetenciu ocenenia dôstojnosti človeka a vytvorenie podnetného prostredia pre každú sestru. Neskôr nasledovalo stretnutie sestier predstavených, sestier, ktoré pripravovali NOŠKU a návštevy starších sestier v Beckove.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top