DUCHOVNÉ CVIČENIA SESTIER V BECKOVE

V roku sv. Jozefa pod vedením pátra Antona Kračunovského OFM si 21 sestier prehlbovalo úctu k sv. Jozefovi počas duchovných cvičení od 26. februára do 04. marca 2021 v Beckove. Jozef, ktorý bol tichý, spravodlivý, najčistejší, poslušný, pokorný, verný, patrón Cirkvi, patrón dobrej smrti, ženích Panny Márie sa sestrám stával bližším cez prežívanie evanjeliových rád. Jeho život bol skrytý pred ľuďmi a prežívaný v blízkosti Ježiša a Panny Márie. Blízkosť Ježiša a Márie bola hlavným dôvodom prežívania Jozefovej radosti a napĺňania poslania, ktoré mu zveril Boh.

[FAG id=5186]

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top