OSLAVA JUBILEA SR. INOCENCIE

10. marca sa sr. Inocencia dožíva krásneho životného jubilea – 80 rokov. Spolusestry jej pripravili peknú oslavu a spolu s ňou ďakovali Bohu za dar života a povolania. Sestra Inocencia stála pri zrode Základnej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom ako prvá riaditeľka. Po čase totality nebolo ľahké obnoviť dielo našej kongregácie. Dnes na Spojenej škole sv. Jozefa pôsobia tri organizačné zložky – Základná škola, Materská škola a Gymnázium. Sestra Inocencia prispela veľkou mierou k dobrému fungovaniu školy a jej rozvoju.

[FAG id=5178]

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top