„CEZ PRÁZDNINY VYŠŠIE A HLBŠIE!“ – obnovy pre dievčatá

Milé dievčatá!

Máte už program na letné prázdniny? Máme pre vás pripravené tri možnosti, ako ich prežiť zmysluplne!

          PRVÁ MOŽNOSŤ je pre dievčatá 16+: pozývame vás na duchovnú obnovu od 20.-24. júla 2021 v kláštore Školských sestier de Notre Damev v Piešťanoch. Obnova s názvom AJ TY MȎŽEŠ POČUŤ BOŽÍ HLAS! je pre dievčatá, ktoré sa chcú stíšiť a v mlčaní a sústredenosti prežívať prítomnosť Ježiša.  Nahláste sa u sr. Edity na adrese: sr.edita@gmail.com!

           DRUHÁ MOŽNOSŤ je pre dievčatá 13+. Obnova bude súčasťou NÁRODNÉHO STRETNUTIA MLÁDEŽE T22 V TRENČÍNE od 28.júla.-2.augusta 2022 s rovnomenným názvom VYSTÚP VYŠŠIE. Prihlásiť sa môžeš tu. Registračný formulár je aj pod textom. Keďže obnova je pokračovaím národného stretnutia, treba byť najskôr registrovaný na T22. 

       TRETIA MOŽNOSŤ je pre dievčatá, ktoré sa už viackrát zúčastnili duchovnej obnovy v mlčaní. Uskutoční sa v čase od 10.-14. augusta 2022 v komunite sestier v Beckove pod vedením sr. Anežky. Prihlásiť sa môžete na adrese: s.anezka@gmail.com.


PLAGÁT

REGISTRAČNÝ FORMULÁR NA OBNOVU VYSTÚP VYŠŠIE

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top