SOM ŽENA – OBNOVA V ZUBROHLAVE

V sobotu 23.4.2022 sa v Zubrohlave v priestoroch miestnej základnej školy konala duchovná obnova žien, ktoré sa vydali na cestu k svojmu ženskému srdcu. Pod vedením sr. Noemi si farníčky zo Zubrohlavy vypočuli katechézy z Teológie tela od Jána Pavla II, v ktorých uvažovali nad úryvkami z knihy Genezis o stvorení človeka. V programe sa ženám postupne odkrýval Boží plán so ženou a jej  povolanie k láske. Skupina vydatých, slobodných, rozvedených a aj zasvätených žien vytvorila spoločenstvo s radostnou a spontánnou atmosférou a prežila deň bohatý na duchovné podnety, v ktorých hľadali odpovede na to, ako plodne prežívať svoje ženstvo, vzťahy, krásnu lásku a vlastnú identitu zrodenú v raji, aby lepšie chápali zmysel a podstatu svojej bytosti. Stretnutie začali sv. omšou vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla a ukončili ho eucharistickou adoráciou s požehnaním, ktoré im sprostredkoval vdp. ThLic. Pavol Jurčišin.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top