EURÓPSKE STRETNUTIE ŠSND

Pri príležitosti  170. výročia založenia kongregácie sa na podnet Českej provincie  v dňoch 29.4 – 1.5.2023 uskutočnilo stretnutie sestier z európskych provinicí (českej, nemeckej a slovenskej) v kolíske kongregácie v Hyršove. Prvou zastávkou stretnutia spojeného s púťou boli Horažďovice, kde sa v začiatkoch konali početné obliečky sestier. Do histórie kostola, ktorý je úzko spätý so začiatkami kongregácie založenej p. Gabrielom Schneidrom, vtiahla sestry svojim podnetným výkladom sr. Jana. Púť potom pokračovala do Hyršova – prvého sídla sestier a prvej dievčenskej školy. Tu si sestry prehlbovali svoj vzťah k zakladateľovi, kongregácii, ale aj vzájomné vzťahy prostredníctvom modlitby, sv. omše, obnovenia rehoľných sľubov a aktivitám napomáhajúcim spoznávanie. V posledný deň stretnutia sestry putovali z Hyršova do Neukirchen (Bavorsko, 17 km) – cestou, po ktorej p. Gabriel často kráčal za svojim spovedníkom. Tam sa sestry spoločne lúčili a vyjadrovali svoju spokojnosť a vďačnosť za mnohé milosti získané počas stretnutia. „Ďakujeme generálnemu vedeniu, že dal krídla našej myšlienke!“ – znelo v závere stretnutia z úst sestier českej provincie. O púti informuje aj nemecká provincia.

 

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top