NONSTOP ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Intronizáciou Sv. Písma sa v stredu 12.04.2023 začalo v kaplnke Školských sestier de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom Nonstop čítanie Božieho Slova. S čítaním začali žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v dopoludňajších hodinách. Popoludňajšie a nočné hodiny čítaním pokryli zamestnanci školy, rodičia detí, farníci a sestry. Čítanie Božieho Slova bolo prosbou, aby Boh otvoril srdcia všetkých zúčastnených, aby im horeli tak, ako emauzským učeníkom, aby Jeho slovo so živou vierou prijímali a uskutočňovali vo svojich životoch. Záver čítania sa konal v Nedeľu Božieho milosrdenstva 16.04.2023 modlitbou Korunky.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top