GENERÁLNA KAPITULA 2022 V KRÁLIKOCH

V dňoch 16. – 24. augusta 2022 sa na hore Matky Božej v Králikoch konala generálna kapitula Školských sestier de ND. Mottom kapituly bolo: „Aby Kristus rástol v nás i blížnych.“ Hlavná téma: „Viesť ku Kristovi ako Školská sestra de Notre Dame“. 23. augusta bola voľba nového generálneho vedenia. Na ďalšie obdobie boli zvolené tieto sestry: generálna predstavená – sr. Metoda Piatničková                                                                       generálna vikárka – sr. Xavera Gubrická                                                                                               asistentky – sr. Thekla Hofer                                                                                                                                     – sr. Karin Steinerová                                                                                                                               – sr. Mary Anne Zimmer

Členky nového generálneho vedenia sprevádzajme modlitbou, aby vedené Duchom Svätým pod pohľadom Panny Márie vedeli rozlišovať znamenia čias.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top