OBLIEČKA A VSTUP DO NOVICIÁTU SR. FRANTIŠKY

V nedeľu 14. augusta 2022 vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom pri slávnostnej svätej omši postulantka Rebeka Mišeková prijala rehoľné rúcho Kongregácie školských sestier de Notre Dame z rúk generálnej predstavenej Matky Anežky Bednářovej a vstúpila do dvojročného noviciátu. Sv. omšu zo Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Rebeka pri tejto slávnosti prijala rehoľné meno sr. Františka.  Na liturgii obliečky sa zúčastnili príbuzní, priatelia a známi postulantky, ale predovšetkým sestry so všetkých komunít. Sr. Františku zverujeme Panne Márii, aby sa mohla úplne odovzdať dobrému Bohu a darovala mu celé svoje srdce.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top