IV. STRETNUTIE BISKUPOV S LAIKMI, ZASVÄTENÝMI OSOBAMI A KLERIKMI

Biskupi Slovenska sa v dňoch 8.-10.3.2019 stretli s laikmi, predstaviteľmi diecéz, zasväteného života, spoločenstiev a hnutí Slovenska v Kúpeľoch Nimnica s cieľom zdieľať sa na témy Aktuálna situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku a Pastorácia a evanjelizácia mládeže a pastorácia

povolaní na Slovensku.  220 účastníkov privítal Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, ktorý predniesol príhovor  na tému Aktuálnej situácie Cirkvi na Slovensku.  Druhú tému o pastorácii mládeže predniesol žilinský biskup Mons. Tomáš Gális, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Táto téma súvisela so synodou biskupov o mládeži, ktorá sa konala minulý rok vo Vatikáne. Každá téma bola obsahom panelovej diskusie vedenej novinárom Pavlom Rábarom, či hovorcom KBS Martinom Kramarom, ktorí si do diskusie pozvali hostí ako: pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča, Gabriela Hunčagu OP, Juraja Šústa zo Spoločenstva Ladislava Hanusa, Mária Tomášika zo Spoločenstva Dómu sv. Martina, ale aj primátorku Bratislavy a bratislavskú riaditeľku cirkevnej školy. Účastníci stretnutia sa mohli zapojiť do diskusie buď priamo, alebo prostredníctvom interaktívneho nástroja slido.com. Vrcholom tohoto stretnutia bolo slávenie sv. omše, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober. Počas kázne zazneli slová Mons. Petra Rusnáka, ktorý okrem iného pripomenul, že by sme mali opustiť koncept masovej Cirkvi. Hlavnej časti stretnutia sa zúčastnili aj naše sestry Xavera a Katarína. Na snímke sú účastníci stretnutia z Trnavskej diecézy, ktorú zastupoval biskupský vikár Vsdp. mgr. Róbert Kiss, kanonik. Podrobnejšie informácie o celom stretnutí nájdete tu.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top