FAŠIANGY NA BALCHAŠI

V nedeľu pred popolcovou stredou naše sestry na Balchaši piekli s deťmi fašiangové palacinky. Tak ako je to v tomto prostredí tradíciou – maslenica, teda fašiang po našom – sa spája s pečením sýtych palaciniek. Palacinky sú symbolom hojnosti, sýtosti a štedrosti a tiež aj zmierenia pred „hladným“ obdobím 40

dňového pôstu. Pečú sa v každej domácnosti a navzájom sa hostia susedia a príbuzní. Deti z balchašskej farnosti  sa tejto činnosti chytili so všetkou horlivosťou. Pracovali v dvoch skupinkách – do 12 rokov a od 12 rokov. Išlo im to výborne. Obe skupinky potom priniesli svoje palacinky na stôl a pohostili aj dospelých, ktorí ich snahu ocenili. Maslenica sa poplcovou stredou končí a vstupuje sa do obdobia veľkého pôstu. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top