JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH. KRISTUS JE VZKRIESENÝ

„Ježiš vstal z mŕtvych. Kristus je vzkriesený!

V Cirkvi po celom svete zaznieva toto posolstvo, spolu so spevom: Aleluja! Ježiš je Pán, Otec ho vzkriesil a on je živý navždy medzi nami. Aleluja!

Ježiš sám predpovedal svoju smrť a zmŕtvych-vstanie prostredníctvom obrazu pšeničného zrna. Hovoril: «Ak pšeničné zrno nepadne do

zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu» (Jn 12,24). A presne to sa stalo: Ježiš, pšeničné zrno zasiate Bohom do brázd zeme, zomrel zabitý hriechom sveta. Dva dni bol v hrobe. V tej smrti bola obsiahnutá všetka moc Božej lásky, ktorá vytryskla a zjavila sa na tretí deň – ten deň, ktorý dnes slávime: vo Veľkú noc Krista Pána.

My kresťania veríme a vieme, že zmŕtvychvstanie Krista je pravou nádejou sveta, tou, ktorá nesklame. Je silou pšeničného zrna, silou lásky, ktorá sa znižuje a dáva sa až do krajnosti, a ktorá opravdivo obnovuje svet. Táto sila prináša ovocie aj dnes v brázdach našich dejín, poznačených mnohými neprávosťami a násilím.“

                                                                  (Sv. Otec František: Urbi et orbi, Veľká noc 2018)

 Nech radosť veľkonočného rána neustále  napĺňa Vaše srdcia a pokoj, ktorý Zmŕtvychvstalý priniesol všetkým ľuďom, nech je Vašou istotou.

Milostiplné a požehnané prežitie sviatkov nášho vykúpenia zo srdca želá a od osláveného Krista vyprosuje

                                                               sr. Metoda Piatničková, provinciálka a všetky sestry de Notre Dame

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top