ZELENÝ ŠTVRTOK S DEŤMI

Deti z CSŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch pod vedením sr. Dolores a sr. Kataríny a rovnako aj deti z Cirkevnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne  pod vedením sr. Goretti a Anežky sa 18.4.2019 na Zelený štvrtok stretli v Trnavskej katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde kňazi trnavskej diecézy slávili spolu so svojim biskupom Mons. Jánom Oroschom slávili Missu chrismatis – Omšu svätenia olejov.  Sv. omšu celebroval otec biskup spolu s apoštolským nunciom Slovenskej republiky

Mons. Giacomom Guidom Ottonello. Niektorým deťom sa dostalo cti niesť obetné dary spolu s diakonmi, ktorí niesli tri nádoby s rôznymi druhmi olejmi – krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Veľmi sa potešili ružencu z rúk Mons. J. Oroscha. Okrem účasti na Sv. omši si pozreli aj prístupné časti Arcibiskupského úradu v Trnave, navštívili trnavskú Pannu Máriu a ocenili aj osobné voľno. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top