JUBILEÁ SĽUBOV 2023

13. augusta 2023 počas slávnostnej sv. omše si sestry sr. Patrícia, sr. Anna, sr. Damiána a sr. Katarína oslávili svoje zlaté a strieborné jubileum sľubov. Sláveniu predchádzala trojdňová duchovná obnova na tému vernosti Kristovi, ktorou ich sprevádzal p. Anton Kračunovský OFM.  Jubilejná slávnosť sa stala príležitosťou na stretnutie sa sestier z viacerých slovenských komunít so sestrami jubilantkami ako aj povzbudením sa vo vernosti v Kristovi.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top