VEČNÉ SĽUBY SR. DANIELY

Pätnásty august je slávnostným dňom Nanebovzatej Panny Márie. Tohtoročný pätnásty august však bol slávnostný aj pre sestru Danielu Olejkovú. Sestra Daniela v tento deň roku 2023 zložila v starobylom mariánskom prepoštskom chráme v Novom Meste nad Váhom svoje večné sľuby.  Za prítomnosti trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, novomestského farára dekana vdp. Blažeja Čaputu, riaditeľa Komisie pre mládež Trnavskej arcidiecézy a správcu DCM Archa v Bojničkách vdp. Pavla Reisela, spolusestier a množstva ďalších hostí sestra Daniela sľúbila Bohu a predstaveným rehole svoju poslušnosť, chudobu a čistotu.

Zo slov trnavského arcibiskupa, ktoré predniesol počas svojho príhovoru, pripomeňme azda to, že každá životná cesta prináša svoje úskalia, avšak Boh je verný a trpezlivo čaká na naše rozhodnutia, ako zvykne čakať mládenec na svoju milovanú dievčinu.

Po slávnostnej svätej omši spojenej s večnými sľubmi nasledovali gratulácie a priateľské rozhovory na nádvorí farského Kostola Narodenia Panny Márie, odkiaľ sa pozvaní hostia presunuli na slávnostné agapé.

ZDROJ: porov.

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top