KATOLÍCKA CIRKEV V ČÍSLACH

1.2 miliárd katolíkov,  116 000 seminaristov; 5 000 nemocníc: Čísla o Cirkvi. Pozrime sa na zaujímavú štatistiku o Cirkvi a porovnajme si kontinenty.

Svetový deň misií 21.októbra je každoročnou udalosťou, kedy Agentúra Fides poskytuje štatistiky, aby dala panoramatický pohľad na misionársku činnosť Cirkvi v celom

svete. Čísla sú prebraté zo Štatistickej knihy Cirkvi k 31.12.2016.

Pre tých, ktorí radi uvažujú o číslach, tieto štatistiky ukazujú zaujímavé informácie, ako napríklad: Populácia sveta na konci roka 2016 bola 7 352 289 000 ľudí, kým počet katolíkov vo svete s číslom 1 299 059 000 poukazuje na nárast o 14 249 000 ľudí.

Hoci Európa vykazuje pokles katolíkov, Afrika zaznamenáva ich nárast o viac než 6 miliónov. Percentuálne je katolíkov vo svete 17,67 %. Priemerný počet katolíkov na kňaza je 3130, a počet kňazov vo svete narástol v tomto roku na 414 969. A opäť Európa je  jediný kontinent s výrazným poklesom kňazov, hoci aj Amerika mala kňazov menej. Afrika a Ázia mala v roku 2016 viac kňazov, ako v predchádzajúcom roku. Je tam  116 160 mužov vo veľkých seminároch a 101 616 chlapcov v menších seminárov. Ordinuje tam  5 353 biskupov. Počet trvalých diakonov je tam 46 312.

V Európe je celoplošný pokles počtu rehoľných sestier na  659 445, ale opäť Afrika a Ázia zaznamenáva  narastajúce čísla.

Čo sa týka výchovy a vzdelávania, Cirkev má milióny a milióny žiakov: viac než 7 milión škôlkarov, 35 miliónov žiakov na 1. stupni vzdelávania, 19 miliónov na 2. stupni základných škôl, asi 2,5 milióna stredoškolákov a 3 milióny vysokoškolákov.

Cirkev je naďalej celosvetovou poskytovateľkou zdravotnej starostlivosti. Exsistuje viac než 5 000 katolíckych nemocníc, asi 1 500 je v Amerike a rovnako 1 500 v Afrike.  Okrem nemocníc má Cirkev širokú škálu zdravotníckych zariadení: od lekární cez domy so starostlivosťou o malomocných po domy pre starších a zdravotne postihnutých. Viac sa dozvieš tu. Zdroj: Aleteia

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top