DEŇ ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA V TRNAVE

Na pozvanie arcibiskupa Mons. Jána Oroscha a predstavených rehoľných spoločenstiev v Trnavskej arcidiecéze sa zasvätení zišli v sobotu 2. februára aj v najstaršom slobodnom kráľovskom meste na Slovensku. Sviatok Obetovania Pána je každoročne i Dňom zasväteného života. Tento rok Bohu zasvätené osoby na celom

svete oslávili svoj sviatok už po dvadsiaty druhý raz. Obnova rehoľných sľubov patrí neodmysliteľné k tomuto sviatku zasvätených mužov a žien. Katedrálou sv. Jána Krstiteľa, po homílii hlavného celebranta, znelo slávnostné «chcem», ktoré prezrádzalo odhodlanie rehoľných a zasvätených osôb vytrvať až do konca života v každodennom obetovaní sa pre Krista. Ešte viac toto ich rozhodnutie umocnil obetný sprievod, v ktorom niektorí z nich priniesli zapálené sviece a odovzdali ich arcibiskupovi Oroschovi. Nadviazali tak na slová homílie, ktorou sa im v tento slávnostný deň prihovoril. Zdroj.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top