KLINCE NEDRŽALI NA KRÍŽI

GOLGOTA, GOLGOTA, GOLGOTA 
Klince nedržali na kríži ťa, viem … Túto hlbokú pravdu o našom živote a našej spáse sa snažili aspoň trochu pochopiť vranovskí piataci na duchovnej obnove počas posledného marcového víkendu pod vedením sestry Imaculaty. Uvedomili si, že Ježiša na kríži držal náš hriech a jeho veľká

láska k nám. Preto si Ježiš zaslúži úprimnú, vďačnú a čistú lásku ako odpoveď nášho srdca.

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top