STRETNUTIE PRI STUDNI

Matky z Nového Mesta nad Váhom stretávajúce sa pravidelne pri Sv. Písme prijali pozvanie na Stretnutie pri studni dňa 30.3.2019 v kláštore sestier. Prišli načerpať z Prameňa. Stretli sa s Pánom v jeho Slove, vo Sviatosti zmierenia, v adorácii i v Eucharistii. Vytvorili krásne spoločenstvo a spoznávali, ako Boh koná v živote každej

jednej z nich. Svoje rodiny a úmysly zverili Panne Márii v modlitbe posvätného ruženca.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top