KOLÁČ JEDNOTY

V Balchaši existuje desiatka rôznych protestantských cirkví.  V týždni modlitieb za jednotu sa balchašská farnosť stretávala s pastormi i veriacimi na spoločnej modlitbe. Striedali sa  v katolíckych i v protestantských priestoroch. Tohto roku je to už 6. ročník spoločných modlitieb. Témou bol text z knihy Dt 16,11-20:

Statočne vyhľadávaj spravodlivosť“ V príhovoroch si vypočuli povzbudivé slová pastorov a katolíckeho kňaza, tiež privítali hostí-pastorov zo Satpajeva a Žeskazganu. Týždeň modlitieb sa zakončil rozdávaním „koláčikov jednoty“, v ktorých bola ukrytá myšlienka z tém jednotlivých dní a aj trošku sladkej radosti k čaju. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top