KRÁČAJ PO VODE – OBNOVA DIEVČAT

„Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ (Mt 14, 28) Tieto slová sv. Petra sprevádzali skupinu dievčat na ich duchovnej obnove v čase od 11. do 15. augusta 2020 v kláštore sestier v Novom Meste nad Váhom pod vedením sr. Xavery, sr. Savie a sr. Kataríny. Jednoliata skupina dievčat sa usilovala vnímať Ježišovo Slovo v rôznych formách spolu, v skupinách, ale aj jednotlivo, pričom využívali nádherne vynovenú kaplnku sestier a priestory Spojenej školy sv. Jozefa. Božie Slovo vnímali čítaním sv. Písma formou Lekcio divina, v obrazoch, tancoch a vo vzájomných rozhovoroch. Mnohé z nich využili možnosť sv. spovede, ktorú im vyslúžiť vdp. Mgr. Š. Gago a všetky sa zúčastňovali sv. omší v kostole Narodenia Panny Márie. Skupinu dievčat prišla povzbudiť sr. Noemi, ale aj sr. provinciálka Metoda, ktorej kládli ťažké otázky. Najťažšou úlohou dievčat počas tejto obnovy však bola anketa na námestí, v ktorej zistili, že veľa ľudí nevníma Ježiša vo svojom srdci, no zároveň verili, že ich otázky vstúpili do myslí aj sŕdc účastníkov ankety, a že budú o nich ďalej uvažovať. Obnovu ukončili modlitbou chvál vedenú spoločenstvom Nové Mesto. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top