ZOMREL P. BOHUSLAV ŠPRLÁK, O.Praem.

Milé sestričky, priatelia, príbuzní a známi,

dnes ráno v skorých ranných hodinách Pán Ježiš nášmu pátrovi Bohuslavovi povedal: „Poď domov!“ A on poslúchol, tak ako vždy, keď si bol vedomý, že dobrý Boh od neho niečo chce. Už ho viac pri oltári v našej kaplnke neuvidíme, ale verím, že tak, ako sa nás snažil viesť k osobnému vzťahu s Ježišom, tak nás bude ťahať k Nemu aj teraz, keď je už s Ním. Zostane v našich modlitbách, v našich spomienkach, v našich srdciach… Nech si ho Ježiš privinie na svoje Srdce a nech sa už  teší v Jeho prítomnosti. Mal k nemu zvláštnu úctu, lebo kňazskú vysviacku prijal na Sviatok Božského Srdca Ježišovho, 25. júna 1976.

Pohreb bude v pondelok, 7. septembra 2020, o 14. hod. vo farskom kostole sv. Štefana v Beckove.

Pre ŠSND sr. Metoda Piatničková, provinciálka

Titulná fotografia je zo 6. júla 2020 z hory Butkov.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top