MÁME NOVÉ PROVINCIÁLNE VEDENIE

V dňoch 1.-7. júla 2019 sa v Novom Meste nad Váhom na provinciálnej kapitule stretli delegátky zo všetkých komunít Slovenskej provincie Školských sestier de Notre Dame. Kapitula, ktorej heslom bolo: „Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo“ (Ž 36,10), začala v pondelok sv. omšou k Duchu Svätému. Celebroval ju novomestský dekan vdp. Blažej Čaputa, Mgr. Sr. provinciálka predniesla Správu o aktuálnom stave provincie.

Počas ďalších dní delegátky prehodnocovali uznesenia z predchádzajúcich kapitúl a uvažovali na témy: Smerovanie našich diel a ich význam, Pastorácia povolaní, Vernosť a apoštolská horlivosť zrelej rehoľníčky, ďalej prijali správy z Nodamu, Duchovnej rodiny pátra Gabriela, Spojenej školy sv. Jozefa a z misií v Kazachstane. Celý program kapituly bol podporovaný modlitbou a adoráciami kapitulárok. V posledný deň kapituly bolo zvolené nasledovné nové provinciálne vedenie na najbližšie štyri roky: provinicálkou je sr. M. Metoda Piatničková a radkyne: sr. M. Cordia Litváková, sr. M. Regina Vašková, sr. M. Kristína Chytrová a sr. M. Xavera Gubrická. Provinciálna kapitula poverila nové vedenie prehodnotením Provinciálneho direktória a vypracovaním Smernice o ochrane mládeže a dospelých zraniteľných osôb. Nové vedenie provincie začne svoju činnosť uvedením dňa 15.8.2019.  Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top