SR. ALOJZIA: „…v Kristovi sa naplnili všetky moje túžby!“

Pochádzam z veriacej rodiny, v ktorej som prijímala vieru spolu s materinským mliekom. Keďže som bola najmladšia zo 7 detí, svojim bľabotaním pri spoločnej modlitbe som privádzala starších súrodencov do smiechu. Náročné to mala mama v čase môjho dospievania, kedy by som uprednostnila hru na ulici, pred chodením do kostola. Vďaka matkinej živej viere sa moja viera stávala osobnejšou. Začala som sa denne modliť litánie k Duchu Svätému o poznanie svojho povolania a naplnenie Božej vôle.  

Prvé svetlo prišlo v prírode, pri zbere hríbov, keď som rozmýšľala nad svojou budúcnosťou. Vracala som sa s týmto poznaním radostne domov. Na prvom mieste som sa chcela vydať a mať veľa detí. Na druhom ako slobodná pracovať aktívne vo farnosti a na treťom bolo stať sa rehoľnou sestričkou,

Každým dňom sa moje rozhodnutie kryštalizovalo. Hlavne po stretnutí so sr. Petrou Pavešicovou – Školskou sestrou de Notre Dame v Trenčíne, kde som študovala. Tá sa ma materinsky ujala, počúvala moje mladé srdce a sprevádzala svojimi modlitbami. Túžbu byť pri postihnutých deťoch zrealizovala kontaktom na ÚSS Bratislave, kde Školské sestry v tej dobe pracovali.

Hoci som spoznala aj iné rehole, tu som sa cítila ako doma. Ako hovorievala moja mama, vždy som sa vrátila trochu iná…

Keď som sa odmlčala, sr. Petra ustarostená o mňa, vytrvalo mi písala. Vo mne stále viac dozrievalo povolanie pre rehoľný život. Bolo veľkým prekvapením pre tých, ktorí ma poznali, keď som 31.8.1992 odišla z domu, opustiac nielen zamestnanie, dom, môj rodný kraj, ale hlavne tých najdrahších. Cítila som hlboký pokoj, ktorý bol ovocím povolania. Nasledovala som svojho Ženícha s radostným, milujúcim srdcom a tak to robím 24 rokov od svojich prvých sľubov. Som Bohu vďačná, že som nielen milovaným Božím dieťaťom, ale aj nevestou, pretože v Kristovi sa naplnili všetky moje túžby. Vzpruhou pre mňa sú Ježišove slová, „Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil všetko, aby nedostál stonásobne viac…“ (Mk.10,29n)

Mojim obľúbeným biblickým veršom je Rim. 8,28: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ A tak s láskou od Boha prijímam všetko a všetko mu odovzdávam, pre spásu nesmrteľných duší, lebo iba v láske má môj život zmysel a cenu.

sr. Alojzia Čičková de ND

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top