NAJVÄČŠIA RADOSŤ JE ODPOVEDAŤ NA BOŽIE VOLANIE

Pápež František povedal, že veľká radosť sa objaví, keď človek ponúkne svoj život v službe Božiemu volaniu. „Existujú rôzne spôsoby uskutočňovania plánu, ktorý má Boh pre každého z nás, plánu, ktorý je vždy plánom lásky.

Pope Francis gives the Angelus address from the Apostolic Palace. Credit: Vatican Media/CNA.

A najväčšou radosťou pre každého veriaceho je odpovedať na túto výzvu, ponúknuť seba samého v službe Bohu a jeho bratom a sestrám, “uviedol pápež František vo svojom príhovore Angelus 17. januára 2021.

Pápež, ktorý hovoril z knižnice Vatikánskeho apoštolského paláca, uviedol, že zakaždým, keď Boh niekoho volá, je to „iniciatíva Jeho lásky“. Povedal, že „Boh volá k životu, volá k viere a volá do konkrétneho stavu života“.

 

„Prvým povolaním od Boha je povolanie k životu, ktorým nás robí osobami; je to individuálne povolanie, lebo Boh nerobí veci sériovo. Potom Boh volá k viere a k účasti na jeho rodine, ako Božie deti. A napokon Boh volá k osobitnému životnému stavu: k sebadarovaniu cestou manželstva, kňazstva alebo zasväteného života. Sú to rôzne spôsoby uskutočňovania Božieho plánu, ktorý má s každým z nás, a ktorý je vždy plánom lásky. Boh volá neustále. A tá najväčšia radosť pre každého veriaceho je odpovedať na toto volanie, ponúknuť celého seba samého pre službu Bohu a bratom.“ Zdroj.

V priamom prenose pápež ponúkol zamyslenie nad Ježišovým prvým stretnutím a povolaním jeho učeníkov Ondreja a Šimona Petra v Jánovom evanjeliu. „Tí dvaja ho nasledovali a zostali v to popoludnie s ním.“ Nie je ťažké si ich predstaviť, ako sedia vedľa neho a kladú mu otázky. No v prvom rade ho počúvajú a cítia, ako sa im srdce zapálilo, zatiaľ čo Majster hovoril.“ „Cítia krásu slov, ktoré odpovedajú na ich najväčšiu nádej.“ A zrazu zistia, že aj keď je večer, … v nich sa rozhorelo svetlo, ktoré môže dať iba Boh. … Keď odchádzajú a vracajú sa k svojim bratom, táto radosť, toto svetlo vyteká z ich sŕdc ako rozbúrená rieka. Jeden z tých dvoch, Ondrej, hovorí svojmu bratovi Šimonovi – ktorého Ježiš bude volať Peter, keď ho stretne: ‚Našli sme Mesiáša.‘ “

Pápež František uviedol, že „Božie volanie je vždy láska a malo by sa naň vždy odpovedať iba láskou.

 „Bratia a sestry, tvárou v tvár volaniu Pána, ktoré sa k nám môže dostať tisícimi spôsobmi aj prostredníctvom ľudí, či šťastných alebo smutných udalostí, niekedy náš postoj môže byť odmietnutím: „Nie, ja sa bojím…“- odmietnutie pretože sa zdá byť v rozpore s našimi ašpiráciami; a tiež strach, pretože to považujeme za príliš náročné a nepohodlné: „Ach, nezvládnem to, radšej nie, radšej si volím pokojnejší život … Boh je vysoko, ja som tu dole.“ Božie volanie je však láska, musíme sa pokúsiť nájsť  tú lásku, ktorá stojí za každým volaním, a reagujte na ňu iba s láskou, “uviedol pápež.

 „Na začiatku je stretnutie, alebo skôr, stretnutie s Ježišom, ktorý k nám hovorí o svojom Otcovi, dáva nám poznať jeho lásku. A potom v nás  tiež spontánne vyvstane túžba hovoriť to ľuďom, ktorých milujeme: „Stretol som lásku.“ „Stretol som Mesiáša.“ „Stretol som sa s Bohom.“ „Stretol som Ježiša.“ „Našiel som zmysel života.“ Jedným slovom: „Našiel som Boha.“

 Pápež vyzval každého človeka, aby si spomenul na ten okamih jeho života, v ktorom „Boh sa stal silnejšie prítomným cez volanie.“

 Na konci svojho príhovoru Angelus vyjadril pápež František svoju blízkosť obyvateľom ostrova Sulawesi v Indonézii, ktorý 15. januára zasiahlo silné zemetrasenie. „Modlím sa za mŕtvych, za zranených a za tých, ktorí stratili svoje domovy a zamestnanie.“ Nech ich Pán utešuje a podporuje úsilie tých, ktorí sa zaviazali pomáhať, “uviedol pápež. Pápež František tiež pripomenul, že „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov“ sa začne 18. januára. Témou tohto roku je „Zostaňte v mojej láske a prinesiete veľa ovocia.“ „Spoločne sa modlime v týchto dňoch sa, aby sa splnila Ježišova túžba:‚ Aby všetci boli jedno. ‘Jednota je vždy nadradená konfliktu,“ uviedol pápež.    Zdroj

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top