JEŽIŠ VIDEL VO SV. JOZEFOVI NEŽNOSŤ BOHA

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi slávime Rok sv. Jozefa. Pápež František ho vyhlásil zverejnením apoštolského listu „Patris Corde“ (S otcovským srdcom), pričom povedal, že kresťania v tomto roku môžu objaviť príklad sv. Jozefa – je to „človek, ktorý prechádza bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti“. Predsa však je „bezkonkurenčným predstaviteľom v dejinách spásy“.

Ako píše pápež František, na pozadí apoštolského listu Patris Corde je pandémia COVID-19, ktorá nám dala pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, tých, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov každý deň uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť.

Ilustračné foto

Svätý Jozef „urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby Mesiášovi“. A preto „bol kresťanským ľudom vždy milovaný“. V ňom „Ježiš videl nežnosť Boha“, tú, ktorá nám dáva akceptovať našu slabosť, prostredníctvom ktorej sa zväčša uskutočňujú Božie plány. Boh nás totiž „neodsudzuje, ale prijíma nás, objíma, podopiera nás a odpúšťa nám“. Porov. zdroj.

Aj sestry našej kongregácie v minulosti a rovnako aj dnes majú úctu k sv. Jozefovi: zverujú mu ťažké životné situácie, s obľubou ho prijímajú ako svojho rehoľného patróna a dávajú si rehoľné mená ako: Jozefa, Jozefka, Jozefína, Justícia, Justína, Josita… Počiatok tejto úcty siaha k zakladateľovi Petrovi Fourierovi, ktorý vo svojich Veľkých konštitúciách dal sestrám popri Panne Márii aj sv. Jozefa ako vzor poslušnosti. Píše: „Náš  Pán Ježiš Kristus, ktorý bol poslušný až na smrť a to až na smrť na kríži,  vyžadoval to isté od svojej Matky a svätého Jozefa…“ Od sestier chcel, aby sv. Jozefovi preukazovali zvláštnu oddanosť, keď napísal:

„Aj napriek veľkej úcte ku všetkým svätým v nebi, sestry z lásky k Matke Božej preukazujú zvláštnu oddanosť …. i sv. Jozefovi i iným svätým, ktorí boli jej príbuznými, boli s ňou spojení, alebo jej zvlášť oddaní a ktorí ju milovali.“

(sv. Peter Fourier)

Sv. Jozefovi sestry zasvätili svoje kaplnky, nádvoria, inštitúcie. Matka Anežka, generálna predstavená  pripravila o tom nasledovnú fotodokumentáciu, pričom sestrám napísala: “ Svätý Jozef bol v našej kongregácii vždy zvláštnym spôsobom uctievaný. Vedľa jedálne v Horažďovickom materinci bola malá kaplnka svätého Jozefa. Denne pred obedom sa tam zastavoval sprievod sestier z kláštorného kostola, aby si tam uctili svätého Jozefa a prosili ho o ochranu. Aj do každej provincie presiakla táto úcta. Nové Mesto nad Váhom – Spojená škola sv. Jozefa, Auerbach – Haus St. Josef (Hort – družina), České Budejovice – Dom, kaplnka a Materská škola U sv. Josefa, Omaha – socha sv. Jozefa pred domom Notre Dame (Notre Dame Housing).“

Cirkev nám v tomto roku kladie do srdca a pred oči postavu sv. Jozefa a pozýva nás oživiť si v sebe vzťah k tomuto nenápadnému vzoru. Pozýva nás, aby sme vo sv. Jozefovi objavili nežnosť Boha.

Môže nám k tomu pomôcť aj modlitba, ktorú sa pápež František modlí už štyridsať rokov:

„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.“ 

Porov. zdroj.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top