NARODILA SA LÁSKA

Aj tento rok sa mládežníci zo Zubrohlavy podujali na neľahkú úlohu: spolu s deťmi ohlásiť radostnú zvesť o tom, že sa narodila Láska. „Prišiel čas zažať svetlo!“ Už je čas, aby sme naozaj uskutočňovali Jeho SLOVO v našich životoch, rodinách a spoločenstvách. Táto radostná zvesť bola ohlásená na jasličkovej slávnosti 25.12.2019 na slávnosť Narodenie Pána v Kostole sv. Petra a Pavla v Zubrohlave veľmi dojemným, dôstojným a pritom jednoduchým  spôsbom – prostredníctvom poézie, hudby, vhodného slova, tanca anjelov a dramatizácie. Účastníci jasličkovej pobožnosti chceli sebe vlastným spôsobom prispieť k sláveniu Vianočných sviatkov vo svojej farnosti. Na svoje predstavenie pritiahli svojich príbuzných, známych a hlavne malé deti, ktoré vnímali predovšetkým dramatizovanú časť jasličkovej pobožnosti. ThLic. Pavol Jurčišin, správca farnosti v závere jasličkovej poďakoval všetkým účinkujúcim a tým, ktorí pomáhali pri jej realizácii. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top