PRIŠLA LÁSKA NA SVET

Na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2019 vo Farskom kostole sv. Jakuba v Bobrove deti a mládež predstavili  jasličkovú pobožnosť, v ktorej predstavili rozhodujúce udalosti našej spásy: zvestovanie Pána, hľadanie nocľahu v Betleheme, narodenie Pána, klaňanie sa pastierov a troch kráľov. Pobožnosťou chceli prispieť k hlbšiemu prežívaniu tajomstva Vianoc u veriacichfarnosti, ktorí sa na ňu prišli pozrieť spolu so svojimi malými deťmi a príbuznými, ale aj k prehĺbeniu svojej vlastnej viery. V závere jasličkovej pobožnosti vdp. Kekeľák pochválil účinkujúce deti, ktoré namiesto toho, aby márnili čas pri počítači, si dali námahu a dramatizovaným, tanečným, hudobným a poetickým spôsobom stvárnili udalosti súvisiace s Narodením Pána Ježiša. Poďakoval sa aj veriacim za účasť, a tiež Mrg. Anne Bucovej, Nikole Ondrekovej a sr. Kataríne za pomoc pri prípave jasličkovej pobožnosti.  Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top