… NATAŠA MUSÍ ODPUSTIŤ VRAHOM

Na sviatok Božieho milosrdenstva prijala pani Nataša vo svojich skoro 70. rokoch života 1. sv. spoveď a 1. sv. prijímanie. K Pánu Bohu  prišla cez veľké utrpenie. V mladosti bola pokrstená v pravoslávnej cirkvi aj so svojimi deťmi. Do chrámu prichádzala len raz do roka zapáliť sviečku, tak ako je to u pravoslávnych bežné. Keď mal syn 19 rokov, tragicky zahynul v práci – zabili ho a zapálili. To boli zúfalé chvíle pre pani Natašu. Zo zúfalstva ju zachránila rada jednej protestantky, že jedine Boh jej môže pomôcť a že musí vrahom odpustiť. Tak začala prichádzať do protestantskej cirkvi Greis. Prichádzala tam na modlitbu denne 20 rokov. Ked sa zoznámila s katolíckou cirkvou, začala prichádzať do Farnosti sv. Františka na Balchaši, kde pôsobia naše sestry. Hoci ničomu nerozumela, zamilovala si Pannu Máriu a aj Eucharistiu. Postupne sa pripravovala k sviatostiam a tohto roku už môže mať plnú účasť na Eucharistii i na kresťanskom spoločenstve ako kresťan – katolík pre svoje verejné vyznanie viery.

Autor článku: sr. Margita Kovalíková

[FAG id=5522]

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top