TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 2021

Každoročne pred Nedeľou Dobrého pastiera prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej intenzívnejšej modlitby práve na tento úmysel. Ponúkame vám vo fotogalérii spracované myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františka, ktoré pri tejto príležitosti napísal v roku 2021. Zároveň vám ponúkame BROŽÚRKU s príslušnými zamysleniami a modlitbami, pobožnosťami i adoráciou na každý deň v Týždni modlitieb za duchovné povolania 2021, ktorú zostavili bohoslovci Spišskej Kapituly.

Ďalšie materiály:

Porovnaj zdroj.

[FAG id=5500]

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top