NEBOJ SA, VSTAL SOM Z MŔTVYCH A SOM STÁLE S TEBOU

Už nieto smrtných úzkostí,
už nieto bolestivých rán;
zvestuje anjel z výsosti:
Vstal slávne z mŕtvych Kristus Pán.
Ježišu, ta buď naveky
nám veľkonočnou radosťou,
pridruž nás k svojmu víťazstvu
znovuzrodených milosťou.                            (Z Hymnu na Ranné chvály VN)                 Milí naši spolupracovníci, priatelia a známi,

            už tu máme Veľkonočné sviatky a tak, ako v minulom roku, slávime ich zase za zatvorenými dverami chrámov, kvôli pandémii. No aj napriek tomu, v Cirkvi zaznieva: „Ježiš Kristus vstal z mŕtvych!“

               Svätý Otec František v príhovore na Veľkonočnú nedeľu minulý rok povedal: „Toto ochorenie nás nepozbavilo len prejavov blízkosti, ale aj možnosti osobne čerpať útechu, ktorá vyviera zo sviatostí, najmä z Eucharistie a sviatosti zmierenia. V mnohých krajinách nebolo možné k nim pristúpiť, no Pán nás nenechal osamotených! Tým, že zostávame zjednotení v modlitbe, sme si istí, že on na nás kladie svoju ruku (porov. Ž 139,5), opakujúc nám mocne: Neboj sa, „vstal som z mŕtvych a som stále s tebou!“ (porov. Rímsky misál).“

           My patríme k tým krajinám, v ktorých ani v tomto roku sa nemôže verejne sláviť Kristovo zmŕtvychvstanie. Ale On vstal, naozaj a je stále s nami. Dnes máme možnosť voľby: je to voľba medzi radosťou, nádejou z Ježišovho vzkriesenia a smútkom hrobu.

               Dovoľme Pánu Ježišovi zvíťaziť v našom srdci a v našom živote. On, ktorý už porazil smrť a otvoril nám cestu k večnej spáse, nech rozoženie temnoty našich sŕdc. Nech nás naplní svojím pokojom, nádejou a radosťou a nech svojou milosťou vynahradí nám nemožnosť účasti na liturgických sláveniach.

              Ďakujeme vám, že nám svojimi modlitbami a obetami pomáhate napĺňať naše poslanie. Zo srdca prajeme požehnanú Veľkú noc, bohatú na duchovné dary od Zmŕtvychvstalého. Pamätáme na vás i vašich drahých pri Eucharistickej adorácii

                                                                                     sr. Metoda Piatničková, provinciálka                                                                                                          a všetky Školské sestry ND

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top