NEDEĽNÉ VEČERY SO SV. PAVLOM

Sestry v beckovskej komunite si prehlbujú poznanie sv. apoštola Pavla prostredníctvom p. Antona Kračunovského OFM. Udalosti zo života a diela sv. Pavla páter dopĺňa prezentáciou, v ktorej sú uvedené jednotlivé etapy apoštolovho života, fotografie zrúcanín a pamiatok miest, v ktorých sv. Pavol pôsobil, i podrobné mapky jeho misijných ciest. Sestry sú vďačné pátrovi Antonovi za zaujímavý výklad i čas, ktorý týmto seminárom venuje.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top