VÝROČIE KONSEKRÁCIE KAPLNKY V BECKOVE

Dňa 17. januára 2022 si sestry v beckovskej komunite pripomenuli 13. výročie konsekrácie rehoľnej kaplnky zasvätenej Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Pri svätej omši, ktorú celebroval páter Anton Kračunovský OFM, sestry ďakovali za prítomnosť eucharistického Krista. Ďakovnej svätej omši sa zúčastnila ajprovinciálna predstavená  sr. Metoda Piatničková so svojou radou i sestry novomestskej a trnavskej komunity. Pre sestry je kaplnka miestom, kde sa uskutočňujú všetky liturgické slávnosti, spoločné modlitby, adorácie i chvíle osobných modlitieb.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top