NONSTOP ČÍTANIE BIBLIE

Cirkevná spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom oslávila 19. marca 2019 sviatok svojho patróna nezvyčajným spôsobom. V deň sviatku sv. Jozefa začali v školskej kaplnke čítať Sväté Písmo dňom i nocou počas nasledujúcich piatich dní. Podujatie zorganizovala rada rodičovského združenia pri škole sv. Jozefa v spolupráci

so školou už piaty rok. „Hlavný úmysel tohto podujatia je, aby sme prejavili hlbokú vďačnosť, a zároveň aj  prosbu nášmu ochrancovi školy, ktorý nás sprevádza po duchovnej stránke“.- povedala riaditeľka školy sr Cordia. Foto... Porovnaj zdroj.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top