NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MECHOV

Dňa 2.3.2019 sa sestry zo všetkých komunít stretli v Beckove na seminári, ktorý im mal objasniť smernicu Kongregácie spoločností apoštol. života na tému Nové víno do nových mechov“ upriamujúce pozornosť na výzvy zasväteného života v pokoncilovej dobe. Seminár viedol P. Ján Kušnír SVD. Vo svojich prednáškach chcel obnoviť zápal

v prežívaní hodnôt nášho zasväteného života v celoživotnej formácii. Povedal: „Obnova inštitútov záleží na obnove formácie jej členov.“ P. Kušnír poukázal aj na štruktúru uvedenej smernice a na dokumenty, z ktorých táto smernica vychádza. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top