OBJAV SVOJE SRDCE

       7.-8.júna 2019 skupinka detí z Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch prijala pozvanie prežiť spoločný čas v Nodame pod vedením sr. Kataríny.  Začali tým, že si odskúšali pripraviť a odslúžiť sv. omšu so všetkým, čo obsahuje: veľa práce mala pani kostolníčka, miništranti, ale aj pán farár sa posnažil a prihovoril sa prítomným povzbudzujúcou kázňou. Po milej sv. omši nasledovalo pohostenie a ďalší program, ktorý smeroval k sláveniu Zoslania Ducha Svätého.

      V športových a duchovných aktivitách mohli deti objaviť hodnoty, ktoré sú v živote dôležité a sú jedinečným darom Ducha Svätého pre každého osobitne. Zistili však tiež, že tieto dary treba rozvíjať, aby nimi mohli slúžiť Cirkvi, rodine a škole.

      Keďže v blízkom piešťanskom parku sa na druhý deň (sobota) zhromaždili rozprávkové bytosti, naši školáci sa pripojili k 3600 deťom z Piešťan a okolia a objavovali „Rozprávkový park“. Ľadová kráľovná, Gerda, Perníková chalúpka, Drakula, Piráti z Karibiku, Vodník a víla – títo všetci mali na deti veľa požiadaviek, ale všetci všetko zvládli a tak odmeny na seba nedali čakať.  Dúfame, že športové, duchovné či relaxačné dynamiky a zvlášť spoločenstvo rovesníkov pomohlo zmysluplne využiť ich čas v Nodame. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top