OBNOVA DIEVČAT – EXTRÉMNE PREMENY

V čase extrémnej zimy od 3.2. – 5.2.2023 sa v zubrohlavskej komunite uskutočnila duchovná obnova dievčat s názvom „Extrémne premeny“, počas ktorej si chceli obnoviť svoj vzťah s Ježišom. Vďaka modlitbovej podpore sestier vytvorili otvorené spoločenstvo, v ktorom sa dievčatá úprimne zdieľali so svojimi radosťami a ťažkosťami, ale aj zo svojhoživota s Bohom. Dávali si  navzájom pocítiť svoju blízkosť a nechávali sa premieňať Ježišom cez Božie Slovo, Eucharistiu, adoráciu a  obohacujúce zdieľanie sa. Svoj čas obohatili aj inšpiratívnym príkladom blahoslaveného Carla Acutisa, ktorý rovnako ako oni pociťoval premenu dospievania a svojim životom sa stal novodobým influenceroml. Duchovnú obnovu dievčat viedli sr. Xavera a sr. Katarína. Veríme, že duchovná obnova pomôže dievčatám premieňať sa na stále vernejší obraz Boha.

 

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top