„VIEM, ŽE MȎJ ŽIVOT RIADI BOH!“ – sr. MARTINA GUTEKOVÁ

14. februára 2023 si Pán života a smrti povolal našu sr. Martinu Gutekovú. Pochádzala z Kľušova a pri príležitosti 50. výročia výstavby a požehnania Kostola sv. Cyrila a Metoda poskytla svojim rodákom krátke rozprávanie. Video vzniklo v apríli 2021. Dnes je pamiatkou na našu zosnulú sestru. Sestra Martina počas svojho aktívneho života pracovala ako katechétka a v posledných rokoch viedla Duchovnú rodinu pátra Gabriela v Beckove, kde prežívala svoj dôchodkový vek.  Bolo pre ňu veľkým povzbudením sledovať sestry, ktoré do „spoločenstva vkladali svoje posledné sily“. V roku 2019 sme na našej stránke zverejnili svedectvo jej osobného povolania Bohom, ktoré si môžete prečítať tu. Zosnulú sr. Martinu odporúčame do vašich modlitieb.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top