CHCEM VIDIEŤ A SNÍVAŤ – obnova dievčat

V dňoch od 16.8. do 20.8.2021 sa v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa uskutočnila duchovná obnova dievčat 13+ na tému hľadania vlastnej identity. Dievčatá sa  v radostnej atmosfére snažili upevniť svoj vzťah k Bohu cez rozjímavú modlitbu, cez denné sv. omše, biblické dynamiky, diskusie, rozhovory a nechýbal ani poludňajší ruženec. Na začiatku obnovy dievčatá zapálili sviečku pri kríži na nádvorí školy, ktorou si chceli pripomínať, že chcú pre svoju dušu získať plameň Ducha Svätého. Na konci znova zapálili symbolické prskavky, ktorými chceli naznačiť, že sú ochotné plameň Ducha Svätého niesť do svojich bežných dní a k svojim drahým. Duchovnou obnovou dievčatá sprevádzali sr. Xavera, Daniela a Katarína. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top