SPOMIENKA NA AKCIU „R“

          Minulý rok sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nemohla uskutočniť spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia snahy komunistického režimu o likvidáciu rehoľného života na Slovensku. Preto sme si Akciu R a udalosti z roku 1950 pripomenuli v sobotu 28. augusta 2021 v Beckove.          

          Školské sestry de Notre Dame z Nového Mesta nad Váhom boli vyvezené 30. augusta 1950 do sústreďovacieho františkánskeho kláštora v Beckove. Z toho dôvodu sa spomienková slávnosť konala na tom istom mieste, kde boli sústredené. Začala sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a adoráciou vo františkánskom kostole. Riaditeľka Štátneho archívu v Trnave PhDr. Júlia Ragačová pripomenula udalosti z roku 1950 – Akcia R – zrušenie ženských kláštorov. Potom nasledovala svätá omša a agapé v kláštore sestier v Beckove.

SPOMIENKA NA AKCIU „R“

          Mnohé sestry, ktoré boli vtedy vyvezené, sú už na večnosti, preto sa na záver slávnosti konal ružencový sprievod na cintorín s modlitbou za povolania. Dnes žijú už len dve sestričky, ktoré boli vtedy internované. Všetkým sestrám, ktoré prešli veľkým utrpením a zostali verné reholi, dnes vďačíme za naše povolania.  Nechceme zabudnúť na minulosť, aby sme si vedeli vážiť prítomnosť a boli vďačné Bohu za dar zasväteného života.

Text: sr. Auxilia Matlová ŠSND

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top