OBNOVA SĽUBOV V BECKOVE

„Fakt, že sa človeku pred týmto rozhodným krokom znovu všetko vybaví, uvedomí si, čoho sa zrieka a čo riskuje, vychádza z podstaty veci – musí to tak byť. Tým, že sa človek bez akejkoľvek ľudskej istoty celkom odovzdá do Božích rúk, NACHÁDZA HLBŠIU A KRAJŠIU ISTOTU!“ (sv. Edita Steinová) Dňa 18. augusta 2019 v beckovskej komunite oslávila svoje 70. výročie sľubov sr. Viola a 25. výročie sľubov sestry Noemi, Dária a Agáta. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top