VEČNÉ ÁNO SR. ALICE

15. augusta 2019 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sr. Alica Hornáčková povedala Bohu svoje večné ÁNO vo Farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Pred tvárou Cirkvi a do rúk generálnej predstavenej Matky Anežky zložila sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval s viacerými kňazmi riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave Peter Šimko. V homílii povzbudil sestry k plnšiemu nasledovaniu Krista a ocenil prínos ich služby pre farnosť i spoločnosť. Prítomné boli sestry zo slovenskej i českej provincie a mladí ľudia, ktorí spevom umocnili dôstojnosť svätej omše.  Porov. Foto...

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top