OBNOVENIE ZÁVÄZKU DRPG V BECKOVE

Na sviatok Pátra Gabriela Schneidra sa v beckovskej komunite uskutočnilo stretnutie Duchovnej rodiny Pátra Gabriela Schneidra. Jedenásť spolupracovníkov si obnovilo svoj záväzok a v modlitbe zverenia sa odovzdali Panne Márii. Po spoločnej modlitbe večerných chvál sa spolupracovníci stretli v radostnejatmosfére so sestrami pri večeri a zdieľaní.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top